Container kopen

Een container huren

Wilt u een container huren? CARU Containers heeft een speciale vloot beschikbaar voor de verhuur.

Container huren CARU kantoren en depots

Disclaimer

CARU Containers zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. CARU Containers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor CARU Containers geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. CARU Containers behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. 

Auteursrecht
 Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARU Containers.

Privacy statement CARU Containers respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan CARU Containers worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Alle gegevens die u stuurt via deze site naar CARU Containers dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.