Do you need more than 10 containers?

20 fot standard

≈ 6m

Mängd

Färg: Svart

Vi har tyvärr bara [x] behållare tillgängliga för den här typen.

We sell a max. of 6 containers per type online

Do you need more than 6 containers?

Standardcontainer på 20 fot

Dimensions

Extern storlek Intern storlek
Längd 6036 mm 5898 mm
Bredd 2438 mm 2362 mm
Höjd 2591 mm 2393 mm
Tara Max. nyttolast Max. brutto
1970 kg 28510 kg 30480 kg