CARU’s Choices | Waarom koopt een containerhandelaar 51 hectare grond in Kenia?

CARU’s Choices | Waarom koopt een containerhandelaar 51 hectare grond in Kenia?

do, 17 feb 2022 min leestijd

Het Dakatcha bos in Kenia is een van de tien meest bedreigde bossen in de wereld. Het ecosysteem en de biodiversiteit van Dakatcha lopen groot gevaar. Helaas is er in de afgelopen jaren veel van dit bos verloren gegaan, terwijl het ook voor veel verschillende bedreigde diersoorten hun thuis is.

Delen van het bos zijn gekapt om de grond vervolgens te gebruiken voor agricultuur of het verbranden van houtskool. Het is dringend nodig om het resterende bos veilig te stellen voordat het verder wordt vernietigd.

Bij CARU dragen we graag ons steentje bij om de natuur te beschermen, zo kwamen wij in aanraking met A Rocha Kenya. Deze organisatie werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud. Een van die manieren is door het beschikbare land in Dakatcha te kopen en er vervolgens een beschermd gebied van te maken. Hierdoor zijn de delen van het bos die nog intact zijn beschermd en draagt dit tegelijkertijd bij aan de biodiversiteit.

Onze missie

Bij CARU Containers streven we ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te behalen hebben wij de focus op CO₂ reduceren, maar willen we onze uitstoot ook compenseren. Door 51 hectare bos te kopen in samenwerking met A Rocha Kenya, voorkomen we de CO₂-uitstoot die optreedt wanneer het Dakatcha bos verwoest wordt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het ecosysteem in Dakatcha beschermd blijft. 

A Rocha Kenya is direct betrokken bij de gehele operatie. We hebben nauw contact met Colin Jackson en krijgen regelmatig beelden van het Dakatcha bos. Wanneer je enkele dagen geen contact hebt, weet je dat hij en zijn team in het bos te vinden zijn. Bekijk de beelden in onze video: 

Vier stellingen met Colin Jackson

Voedsel verbouwen of het bos beschermen? 

“Het bos beschermen. Er is al veel land voor landbouw, alleen wordt dit niet efficiënt gebruikt. Veel opkopers kappen het bos en gebruiken de grond voor landbouw, alleen levert dat maar 2 tot 3 jaar goede oogst op door de droogte in het land. Vervolgens gaan zij dus weer op zoek naar een ander stuk land om dit proces te herhalen en op die manier blijft er weinig natuur intact. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om ook groenten te verbouwen, maar daarvoor hoeven we geen bestaand bos te kappen. Daarvoor kunnen we bestaande grond gebruiken en dit efficiënter inrichten.”.

 Nieuwe bomen planten of bestaande bossen redden? 

“Bestaande bossen redden. Het duurt gemiddeld 150 jaar om bomen mooi en groot te laten groeien, daartegenover kost het maar 15 minuten om ze om te kappen. Het liefst zie ik daarom dat we bestaande bomen redden en dat het bos blijft zoals het nu is.”.

 Inform government policies or educate communities? 

“Educate communities. Wanneer je de communities inlicht en uitleg geeft over het belang van het behoud van het bos, dan verwacht ik dat zij andere keuzes maken. Het overheidsbeleid bestaat namelijk al, alleen is het handhaven moeilijk. Je mag bijvoorbeeld geen houtskool exporteren naar de omliggende landen van Kenia, maar toch gebeurt het. Door lokale communities uitleg te geven over het belang van het behoud van de bossen, hopen we dat dit een positief effect heeft op het behoud van de bossen.”.

Protecting forests or protecting animals? 

“Protecting forests. Het belangrijkste is dat het bos blijft bestaan en wordt beschermd, ook voor de dieren. Zonder bos hebben zij geen thuis. Dakatcha is nu het thuis van onder andere de Sokoke Scops uil, Goudstuitslurfhondje, 140 soorten vlinders en nog vele andere insecten en dieren. Met A Rocha Kenya hopen wij ook bedreigde diersoorten te beschermen.”

Een van de belangrijkste doelen van A Rocha Kenya is om het Dakatcha bos te beschermen. Inmiddels hebben ze bijna 2.000 hectare grond gekocht en zijn ze goed op weg dit doel te behalen. Wil jij ook bijdragen aan het behoud van deze bossen? Kijk voor meer informatie over A Rocha Kenya op de website.