CARU’s Duurzame Ambitie

CARU’s Duurzame Ambitie

min leestijd

Bij CARU vinden we het belangrijk om onze bedrijfsactiviteiten duurzaam in te richten met oog op de toekomst. Het is onze ambitie om in 2024 50% minder CO2 uit te stoten t.o.v.ons basisjaar 2019. We streven ernaar om Scope 1 emissies terug te brengen naar 1% door de bouw van CO2 neutraal kantoorpand en door het gebruik van de elektrische empty handler. Onze Scope 2 emissies willen we zoveel mogelijk beperken door collega's te motiveren om op kantoor de auto te laden vanwege de groene energie.

De duurzaamheidsstrategie van CARU is gebaseerd op het Analyseren, Reduceren en Compenseren van onze CO2-uitstoot. Omdat transparantie een belangrijke voorwaarde is voor verduurzaming, kan je hieronder de analyse van onze voetafdruk in ton CO2 per bedrijfsonderdeel vinden.

Schermafbeelding 2023-12-19 om 17.28.43

Om deze voetafdruk te verkleinen en onze doelstelling voor 2030 te halen, hebben we voor 2022 de volgende CO2-reductiedoelstellingen vastgesteld:

  • We streven ernaar om de depot emissies met 30% te verminderen ten opzichte van het niveau in 2019.

  • Ons doel is om de verhouding liter diesel tot poort in/uit handelingen met 25% te verminderen in vergelijking met 2019.

  • We streven ernaar om minstens 10% van de depot emissies die in 2019 werden gegenereerd, structureel te vervangen door zero-emissie oplossingen, zoals het gebruik van elektrische handlingapparatuur.

  • We beogen een vermindering van 30% in de uitstoot van intern transport in vergelijking met de emissies van intern transport in 2019.

  • Tegen het einde van 2022 streven we ernaar oplossingen te implementeren waarmee we structureel 10% van alle wegtransport emissies kunnen verminderen ten opzichte van 2019, door het bevorderen van het gebruik van elektrisch vrachtvervoer vanaf 2023.

  • We willen de uitstoot door lege verscheping van containers met 25% verminderen ten opzichte van het niveau in 2019.

  • Ons doel is om tegen het einde van 2022 de uitstoot van vluchten met 30% te verminderen ten opzichte van het niveau in 2019.

Een ander reductie-initiatief dat het afgelopen jaar is gestart, was het creëren van een zelfvoorzienend systeem op ons kantoor in Rotterdam. Door 238 zonnepanelen op de loods te plaatsen, wekken we jaarlijks 80.000 kWh op om direct in onze batterij op te slaan en later te gebruiken voor onze elektrische auto's. Omgerekend kunnen we met deze opgewekte energie 400.000 km rijden, wat gelijk staat aan ongeveer 10 rondjes om de aarde. De elektrificatie van onze bedrijfsvoering is van fundamenteel belang om onze ambitie te realiseren en daarom willen we hierin investeren. In onderstaande video is dit project te zien op ons depot in Rotterdam.

We vinden het belangrijk om onze emissies voortdurend te controleren en bij te werken.
Daarom worden al onze inspanningen en ons dashboard, waarin we onze uitstoot calculeren, beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Kijk voor meer informatie hierover op onze bedrijfspagina op https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/CARU_Containers_B_V

Duurzaamheidsinitiatieven

Nieuwe productie containers

De productie van staal voor het maken van nieuwe containers stoot zeer grote hoeveelheden CO2 uit. Als CARU zijn we onderdeel van de shipping & transport supply chain, een industrie verantwoordelijk voor 3% van de totale CO2-uitstoot ter wereld. Omdat CARU het belangrijk vindt om ook de emissies in onze keten te verminderen, zijn we een initiatief gestart om te beoordelen of de productie van nieuwe containers duurzamer kan worden gemaakt. Door samenwerkingen in de sector hopen we hier impact mee te kunnen maken.

Afvalbeheer

CARU heeft zich ook aangesloten bij het In2Waste-initiatief van A&M Recycling om bij te dragen aan betere milieu-inzichten en een beter beheer van onze afvalstromen. Hierbinnen streven wij ernaar om de circulaire economie maximaal in te zetten voor een optimale recycling van reststoffen.