CARU’s Duurzame Ambitie

CARU’s Duurzame Ambitie

min leestijd

Bij CARU vinden we het belangrijk om onze bedrijfsactiviteiten duurzaam in te richten met oog op de toekomst. Daarom streven we er bij CARU naar om voor 2030 net zero te zijn. Dit houdt in dat CARU’s totale uitstoot van broeikasgassen lager is dan of gelijk is aan de uitstoot die we uit de atmosfeer verwijderen. Om dit doel te halen en ook korte termijn doelen voor ogen te hebben, is het onze ambitie om in 2024 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van ons basisjaar 2019.

De duurzaamheidsstrategie van CARU is gebaseerd op het Analyseren, Reduceren en Compenseren van onze CO2-uitstoot. Omdat transparantie een belangrijke voorwaarde is voor verduurzaming, kan je hieronder de analyse van onze voetafdruk in ton CO2 per bedrijfsonderdeel vinden.

Image Sustainability Table

Om deze voetafdruk te verkleinen en onze doelstelling voor 2030 te halen, hebben we voor 2021 de volgende CO2-reductiedoelstellingen vastgesteld:

  • Eind 2021 wordt de CO2-uitstoot van vluchten met 30% (57,9t) verminderd ten opzichte van 2019.

  • Het wagenpark in Rotterdam zal eind 2021 100% elektrisch zijn, waardoor 121 ton CO2 wordt bespaard.

  • Eind 2021 hebben we de CO2-uitstoot van onze heftrucks in Rotterdam met 30% (29,7t) verminderd ten opzichte van 2019.

  • In 2021 hebben we de emissies door intern transport met 50% verminderd, wat gelijk staat aan 8t CO2.

  • In 2021 zullen we 10%, ofwel 7,4t, besparen op de uitstoot van lege verschepingen.

In totaal zullen deze doelstellingen leiden tot een reductie van 224t CO2 ten opzichte van ons basisjaar 2019, waarvan 209t in Scope 1 & 2.

Een ander reductie-initiatief dat het afgelopen jaar is gestart, was het creëren van een zelfvoorzienend systeem op ons kantoor in Rotterdam. Door 238 zonnepanelen op de loods te plaatsen, wekken we jaarlijks 80.000 kWh op om direct in onze batterij op te slaan en later te gebruiken voor onze elektrische auto's. Omgerekend kunnen we met deze opgewekte energie 400.000 km rijden, wat gelijk staat aan ongeveer 10 rondjes om de aarde. De elektrificatie van onze bedrijfsvoering is van fundamenteel belang om onze ambitie te realiseren en daarom willen we hierin investeren. In onderstaande video is dit project te zien op ons depot in Rotterdam.

We vinden het belangrijk om onze emissies voortdurend te controleren en bij te werken.
Daarom worden al onze inspanningen en ons dashboard, waarin we onze uitstoot calculeren, beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Kijk voor meer informatie hierover op onze bedrijfspagina op www.skao.nl.

Duurzaamheidsinitiatieven

Nieuwe productie containers

De productie van staal voor het maken van nieuwe containers stoot zeer grote hoeveelheden CO2 uit. Als CARU zijn we onderdeel van de shipping & transport supply chain, een industrie verantwoordelijk voor 3% van de totale CO2-uitstoot ter wereld. Omdat CARU het belangrijk vindt om ook de emissies in onze keten te verminderen, zijn we een initiatief gestart om te beoordelen of de productie van nieuwe containers duurzamer kan worden gemaakt. Door samenwerkingen in de sector hopen we hier impact mee te kunnen maken.

Afvalbeheer

CARU heeft zich ook aangesloten bij het In2Waste-initiatief van A&M Recycling om bij te dragen aan betere milieu-inzichten en een beter beheer van onze afvalstromen. Hierbinnen streven wij ernaar om de circulaire economie maximaal in te zetten voor een optimale recycling van reststoffen.

Team Duurzaamheid