Privacy Policy

Privacy and Cookie verklaring

Deze privacy en cookie-verklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018.

CARU Group B.V. is een wereldwijde leverancier van nieuwe en gebruikte zeecontainers. Wij leveren waarde aan onze klanten door een betrouwbare leverancier te zijn. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en klanten kunnen erop rekenen dat wij hen altijd helpen om aan aanbod van containers te komen. Verantwoordelijkheid, openheid en respect zijn onze kernwaarden.

Dit betekent dat wij ook onze verantwoordelijkheid nemen in de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij transparant zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens, dat de gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze op een nette manier gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met uw persoonsgegevens.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
CARU Group B.V. bestaat in Europa uit een aantal juridische entiteiten, die allemaal conform deze privacy- en cookieverklaring persoonsgegevens verwerken:

CARU Containers B.V.
CARU Containers Rental B.V.
CARU Containers BVBA
CARU Praha s.r.o.
CARU Containers GMBH
Containerhandel CARU AB

Waar in deze privacy- en cookieverklaring wordt gesproken over CARU, bedoelen wij CARU Group B.V en zijn juridische entiteiten in Europa.

CARU Group B.V. heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u een email sturen naar info@carucontainers.com, bellen +31 10 491 4444 of een brief sturen naar het volgende adres:

CARU Group BV
Seattleweg 34
3195 ND Rotterdam

2. Waarvoor verwerkt CARU uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening (zoals verkoop en verhuur van containers);
 • het aanbieden van een inlogomgeving, waarmee u inzage heeft in uw bestellingen;
 • het opnemen van contact met u, als u hierom heeft gevraagd;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere door klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het verwerken van deelname aan acties, loyaliteitsprogramma’s en andere aangelegenheden;
 • het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het aanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses via onze eigen websites en websites van derden;
 • het uitvoeren van analyses en onderzoek voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het toesturen van onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

Profileren en gepersonaliseerde advertenties
Wij kunnen de gegevens die we van u via de verschillende kanalen binnenkrijgen combineren. Zo kunnen we informatie die we over uw online bestelling hebben, samenvoegen met informatie die wij van geaccepteerde cookies ontvangen. Deze gegevens kunnen wij op basis van uw toestemming combineren zodat wij een klantprofiel van u kunnen samenstellen. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om uw interesses te analyseren, en uw aanbod op deze manier verder te personaliseren onder andere middels het tonen van gepersonaliseerde advertenties via diverse kanalen waaronder nieuwsbrieven, onze website(s) en websites van derden.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt CARU?
Wij verwerken de volgende gegevens voor de doeleinden die genoemd zijn in deze privacyverklaring:

 • naam en adres gegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • email adres;
 • telefoonnummer;
 • land;
 • klantnummer;
 • inloggegevens voor carucontainers.com;
 • Informatie over de container(s) die u heeft besteld (zoals aflever- en ophaaldatum, aflever- en ophaaladres, aantal en type containers, duur van de huurperiode);
 • Informatie over de containers die u heeft bekeken tijdens uw bezoek van onze website;
 • ip-adres;
 • cookie ID’s;
 • persoonsgegevens die u verstrekt als inhoud van een bericht aan ons, bijvoorbeeld tijdens de check-out, het contactformulier of via sociale media.

4. Van wie verwerkt CARU persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (voormalige) klanten;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten
 • mensen die aan een organisatie verbonden zijn waar we een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • mensen die werkzaam zijn bij onze leveranciers en partners.

Als een organisatie een klantrelatie heeft met CARU en persoonsgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is die organisatie verplicht om deze contactpersonen hierover te informeren. In deze privacyverklaring kunnen deze personen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan

5. Op welke grond baseert CARU de verwerking van persoonsgegevens?
Iedere verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een zogenaamde ‘rechtsgrond’, zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van vier mogelijke rechtsgronden:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst met u; of
 2. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 3. voor een gerechtvaardigd belang dat door ons wordt nagestreefd; of
 4. uw toestemming.

Uitvoering van een overeenkomst
Wij gebruiken uw persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals de aankoop of huur van containers. Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn onze verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, uit te voeren. Het verwerken van bestellingen en service verzoeken valt onder deze rechtsgrond.

Wettelijke verplichting
Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
We gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • Om een duurzame relatie met u als klant te kunnen onderhouden, en u producten en/of diensten te kunnen aanbieden (onder andere via direct marketing)
 • Om fraude en beveiligingsincidenten te voorkomen en te kunnen onderzoeken
 • Om ons te kunnen verdedigen gedurende een mogelijke rechtsgang
 • Om de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren

Toestemming
In de gevallen waarin de voorgaande drie rechtsgronden niet van toepassing zijn, zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken na expliciete toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

6. Aan wie verstrekt CARU uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen als noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen daarnaast uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • externe ICT-dienstverleners;
 • de partijen die cookies aanleveren, zie het cookie overzicht.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met uw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van uw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Dit kunnen de volgende organisaties zijn:

 • transport ondernemingen;
 • financiële instellingen;
 • container depots.

Ook geven wij uw persoonlijke gegevens vrij aan overheidsinstanties als toepasselijke wetgeving dat vereist.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook intern delen met aan CARU Group B.V. gelieerde entiteiten met het doel u van de informatie te kunnen voorzien, producten of diensten te kunnen leveren, de ontwikkeling van onze dienstverlening, onze websites, promoties en communicatie.

7. Hoe lang bewaart CARU uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken zoals genoemd in deze privacy- en cookieverklaring.

8. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
CARU neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat de toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot noodzakelijke personen. De toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast, maken wij gebruik van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens.

9. Wat zijn uw privacy rechten?
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Verzoeken voor toegang tot uw persoonsgegevens worden kosteloos afgehandeld, tenzij buitensporig of ongegrond. Als de toegang niet binnen een redelijke termijn kan worden afgehandeld, zal CARU een datum geven waarop de informatie zal worden verstrekt. Als toegang om welke reden da ook wordt geweigerd, zal CARU uitleg geven waarom toegang is geweigerd.

10. Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben stuur dan een mail naar info@carucontainers.com.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Wijzigingen van deze privacy- en cookieverklaring
We erkennen dat gegevensbescherming een permanente verantwoordelijkheid is en daarom zullen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We raden u daarom aan om deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

12. Onze contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@carucontainers.com, of per brief aan:

CARU Group BV
Seattleweg 34
3195 ND Rotterdam
info@carucontainers.com
+31 10 491 4444

Cookieverklaring
Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het aanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);
 • het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op onze website (overige cookies).

Een overzicht van de partijen die cookies plaatsen:

Bekijk ons cookie overzicht voor verdere details van de cookies die in gebruik zijn op onze websites.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Privacy en voorwaarden
Hier lees je hoe Google je gegevens gebruikt als je toestemming geeft op onze website Google Privacy en voorwaarden